Publicerad 9 december 2022

Lägesbild av styren i kommuner och regioner efter valet

Med 240 inrapporterade politiska styren i SKR:s enkätundersökning börjar bilden av kommun- och regionsverige ta form. I 30 procent skiftar partitillhörigheten på kommunstyrelseordförande.

SKR genomför under hösten 2022 en enkätundersökning kring vilka styren som bildas i kommuner och regioner. Utöver förändring av kommunstyrelseordförande är knappt 50 procent av kommunstyrelseordförandena nya jämfört med tidigare mandatperiod.

Hittills har 74 olika konstellationer av styren formerats i kommunerna enligt undersökningen. Det vanligaste styret är mellan de borgerliga partierna M, C, L och KD som styr i 24 kommuner. Näst vanligaste styret är ett blocköverskridande M och S-styre som finns i 18 kommuner. Även efter valet 2018 var M, C, L och KD den vanligaste konstellationen, så var fallet i 57 kommuner. Konstellationen M och S återfanns i fem kommuner.

Moderaterna är med och styr flest kommuner, 62 procent, medan Socialdemokraterna och Centerpartiet är med i 57 respektive 51 procent av styrena. Sverigedemokraterna är med i betydligt fler styren jämfört med föregående mandatperiod och ingår 13 procent av kommunstyrena jämför med 2 procent under föregående mandatperiod.

Av de styren som hittills är inrapporterade saknar 37 procent egen majoritet i fullmäktige. Det är en minskning jämfört med valet 2018 då 40 procent styrde i minoritet.

Socialdemokraterna innehar kommunstyrelsens ordförandepost i 48 procent av de svarande kommunerna följt av Moderaterna på 36 procent. Jämfört med föregående mandatperiod har partitillhörighet på kommunstyrelsens ordförande skiftat i 30 procent av kommunerna. 35 procent av kommunstyrelseordföranden är kvinnor bland de som hittills har svarat. Motsvarande andel var 32 procent efter valet 2018.

På regionsidan är Centerpartiet i likhet med föregående mandatperiod med och styr i flest regioner (Gotland räknas som kommun i sammanställningen), 61 procent, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna är med i styret i 56 procent av regionerna.

Enbart Socialdemokrater och Moderater har valts till ordförande i regionstyrelsen i de svarande regionerna. Socialdemokraterna håller i ordförandeklubban i 56 procent av regionerna medan Moderaterna i 44 procent. 56 procent av regionstyrelseordförandena är nya på posten jämfört med föregående mandatperiod och samtliga dessa företräder andra partier än sin företrädare. 50 procent av regionstyrelseordföranden är kvinnor jämfört med 43 procent efter valet 2018.

Styren i kommuner

Diagrammet visar politiska styren i kommuner före och efter valet 2022. Värdet är angivet i procent för år 2018 och 2022.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.