Publicerad 27 oktober 2022

Upphandlingsprocessen, upphandlingsdokument

Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandlingsprocessen finns flera regler att följa i lagstiftningen.

Från beslut till ett avtal

1. Inför upphandlingen:

Här ingår ett antal viktiga moment (bland annat behovsanalys, marknadsanalys, och strategiska överväganden) som är viktiga att genomföra innan nedan upphandlingsprocess påbörjas.

Strategisk upphandling, försörjningsstrategi, steg 1

2. Upphandlingsprocessen

 • Annonsering
 • Anbudsöppning
 • Kvalificering av leverantören
 • Prövning och utvärdering av anbudet
 • Avbryta en upphandling
 • Underrättelse
 • Teckna avtal
 • Efterannonsera

Upphandlingsdokument krav

3. Under kontraktstiden - uppföljningen

Att aktivt arbeta med avtalsförvaltning ger goda förutsättningar att nå era mål för den genomförda upphandlingen.

Uppföljning av upphandlingskontraktet - avtalsuppföljning

4. Detta har vi lärt oss

Samla och dokumentera erfarenheter som:

 • Erfarenheter av arbetet inför och med upphandlingen
 • Erfarenheter av arbetet under avtalsperioden
 • Konsekvenser för våra egna processer
 • Följ upp resultatet, kom vi fram till uppsatta mål för upphandlingen i organisationen och verksamheten

5. Dialogen är en framgångsfaktor

Dialogens betydelse kan inte nog uppmärksammas. Den är en framgångsfaktor både före och under upphandlingens genomförande, samt under avtalsperioden.

Bjud in potentiella anbudsgivare till öppna informationsträffar, hearings, ”speed-dateing” eller externremiss. Genomför anbudsskolor om det är motiverat.

Tidig dialog för utveckling, Upphandlingsmyndigheten

Publikationer

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.