Publicerad 9 januari 2024

Överlämna verksamhet, LOU eller LOV

Fullmäktige har möjlighet att överlämna verksamhet. Ett överlämnande kan ske genom bland annat upphandling eller att valfrihetssystem införs.  Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns lagstöd för detta.

Kommunen eller regionen fortsätter oftast att vara så kallad huvudman för verksamheten fastän den har upphandlats och drivs av en privat utförare.

Upphandling eller valfrihetssystem

Ett överlämnande kan ske genom bland annat upphandling eller att valfrihetssystem införs.

Lag om offentlig upphandling LOU, Riksdagen
Lag om valfrihetssystem LOV, Riksdagen

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV) är till många delar lika i lagstiftningen men skillnader finns.

Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer

SKR har tagit fram en skrift där utgångspunkten för beskrivningen av driftformer är den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla. Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En del som man behöver i den spaningen är kunskap om olika driftformer och hur de påverkar kommunens/regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Driftformer - kommuner och regioner

Information om att styra och organisera genom driftformer

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.