Publicerad 15 december 2022

Överlämna verksamhet, LOU eller LOV

Fullmäktige har möjlighet att överlämna verksamhet. Ett överlämnande kan ske genom bland annat upphandling eller att valfrihetssystem införs.  Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns lagstöd för detta.

Myndigheten fortsätter att vara huvudman

Kommunen eller regionen fortsätter oftast att vara så kallad huvudman för verksamheten fastän den har upphandlats och drivs av en privat utförare.

Upphandling eller valfrihetssystem

Ett överlämnande kan ske genom bland annat upphandling eller att valfrihetssystem införs.

Lag om offentlig upphandling LOU, Riksdagen
Lag om valfrihetssystem LOV, Riksdagen

Likheter och skillnader i upphandling enligt LOU och LOV

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.