Publicerad 17 maj 2024

Kategoristyrning, inköpskategorier

SKR delar erfarenheter från kommuner och regioner om kategoristyrning, som till exempel kategoriträd. SKR driver också nätverk och erbjuder kompetensutveckling genom bland annat seminarium.

Att arbeta kategoristyrt i kommuner och regioner

Kommuner och regioner som vill arbeta kategoristyrt gör klokt i att välja lämplig ambitionsnivå och implementera successivt. Det är bra att inleda med en spendanalys och kategorisera sin inköpsvolym. I en del fall kan det passa bäst att välja ut enskilda inköpskategorier eller köpbehov som är kritiska för verksamheten.

Kategoristyrningen kan bidra till fokusering och proaktivitet, men ledningens stöd och engagemang från verksamheten är avgörande om arbetet ska bli bra.

Kategoriträd regioner

För att kunna arbeta kategoristyrt behöver du strukturera din organisations inköp i inköpkategorier. De 21 regionerna har tillsammans genom Ledningsnätverket för regionernas Upphandling, LfU, tagit fram ett gemensamt kategoriträd.

Kategoriträd, LfU

Kategoriträd kommuner – exempel

Kommunerna har inte tagit fram ett gemensamt kategoriträd, med de flesta kommuner har delat in sina inköp i likartade inköpskategorier, med viss variation bland annat beroende på om verksamheter bedrivs i egen regi eller är konkurrensutsatt.

Exempel på kategoriträd, Nacka kommun (PDF)

Kompetensutveckling inom kategoristyrning

Kommuner och regioner kan ta del av en dokumentation från tre webbsända frukostseminarier om kategoristyrning. De är exempel på hur kategoristyrning kan bidra till mål, verksamhetsutveckling och besparingar. De går också med fördel att användas som ett utbildningsmaterial i sin egen organisation. Alla filmer är publicerade på Svenskt Näringslivs webbplats.

Kom igång med inköpsanalys och kategoristyrning

Vad är kategoristyrning, SKR värd

Näringslivet syn på kategoristyrning, Svenskt Näringsliv värd

Vad har kategoristyrning med samhällsservice att göra, Upphandlingsmyndigheten värd

Kort fakta om kategoristyrning

Det här är kategoristyrning

Kategoristyrning innebär att en organisations inköp kategoriseras, det vill säga, delas upp i inköpskategorier. Fördelarna är man kan fokusera på respektive leverantörsmarknad samt nå verksamhetsutveckling och besparingar.

Genom att arbeta tvärfunktionellt med representanter från verksamheterna med rätt sakakompetens och inköp möjliggörs en behovsanalys som ger en träffsäker upphandling. Arbetssättet bidrar till att nå organisationens övergripande mål, verksamhetsutveckling och besparingar.

Kategoristyrning möjliggör ett strategiskt inköpsarbete

Syftet är att nå optimala strategier inom det man behöver köpa in, men också identifiera andra förbättringsaktiviteter, exempelvis att kommunens e-handel behöver utökas inom just det inköpsområdet. Fokus flyttas från att arbeta med enbart upphandlings- och avtalsarbete till ett proaktivt strategiskt inköpsarbete ihop med sin verksamhet.

Kategoristyrning leder till bättre upphandling och verksamhetsutveckling

Det tvärfunktionella arbetet inom kommunen eller regionen medför att man använder hela organisationens kompetens för att nå kommunens mål, som hållbarhet. Det leder även till att kommunen och regionen prioriterar sin tid till de verksamhetskritiska upphandlingarna och på så vis skapas bättre beredskap och en stabil försörjning. Det blir en mer träffsäker upphandling som leder till verksamhetsutveckling och besparingar.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.