Publicerad 25 januari 2024

Upphandlingen inom CircularPSP är publicerad

CircularPSP, ett EU-projekt där SKR är part som syftar till att stödja kommunerna i den cirkulära omställningen, har annonserat en förkommersiell upphandling med finansiering på 5,64 miljoner euro. Nu kan leverantörer lägga anbud.

Upphandlingen vänder sig till leverantörer som kan utveckla, designa och testa en innovativ IT-plattform som gör det möjligt för kommuner och deras personal såväl som företag i den lokala ekonomin att tillämpa cirkulär praxis snabbare, oftare och mer effektivt.

Målgruppen får tillgång till information, cirkulär kunskap, erfarenheter, vägledning och utbildning för att kunna agera mer cirkulärt i sin verksamhet. I lösningen ingår att inkludera AI, IT-plattform, process, förändring och kompetensutveckling. Upphandlingen är begränsad till EU och Horisontassocierade länder.

Information om hur du lägger anbud

Information om projektet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.