Publicerad 6 november 2023

Hållbar upphandling för förtroendevalda

I upphandlingsprocessen kan dina beslut som förtroendevald göra skillnad!
Offentlig upphandling omsätter drygt 800 miljarder kronor årligen – genom kommunernas och regionernas gemensamma köpkraft kan vi bidra till en snabbare omställning och bidra till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

SKR, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker och beslutsfattare. Utbildningen är uppdelad på fyra avsnitt om vardera tjugo minuter. Den besvarar bland annat följande frågor:

  • Vad innebär det att upphandla hållbart?
  • Vilka är hållbarhetsriskerna?
  • Vilka krav är lämpliga att ställa?
  • Vilken uppföljning är lämplig?

Filmen ger dig som förtroendevald en kort inblick i innehållet i utbildningen. Den är 1 minut och 38 sekunder lång.

Utbildning i Hållbar upphandling

Viktigt att veta! När du startar utbildningen så kommer du få välja roll/målgrupp - ditt val är förtroendevald - för att komma till rätt del av utbildningen.

Hållbar upphandling, Adda

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.