Publicerad 17 augusti 2022

Hållbarhetsmål vid upphandling

När kommuner och regioner gör inköp av varor och tjänster tar de hänsyn till hela livscykeln, produktion och transport. Utifrån kommuner och regioners beslutade prioriteringar ger upphandling utrymme att genomföra politiska mål för hållbarhet.

Beakta samhällsintressen vid upphandling

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att hållbarhetskrav måste ställas vid offentlig upphandling. I och med det nya förslaget är det extra viktigt att kommuner och regioner ökar sin kompetens kring hållbar upphandling som är en integrerad del i inköpsprocessen.

I filmen kommer en panel att besvara följande frågor:

  • Vad är hållbar upphandling?
  • Vad kan konsekvenserna bli utifrån regeringens förslag?
  • Vad bör kommuner och regioner kunna kring hållbar upphandling för att få bästa resultat?

Panelen består av följande personer:

Karin Peedu, upphandlingsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner, Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, Adda – ett företag inom SKR och Pauline Göthberg, nationell samordnare, Regionernas kansli hållbar upphandling

Skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, Regeringskansliet

Filmen är 30 minuter och 54 sekunder lång.


Hållbarhetsmål vid upphandling, med frågor till förtroendevalda

Filmen innehåller ett samtal med en reporter och SKR:s upphandlingsstrateg samt kortfrågor till förtroendevalda om att ställa miljökrav och att formulera kraven så att det öppnar upp för nya lösningar och innovation.

Filmen är 4 minuter och 47 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR