Publicerad 6 mars 2024

Åtgärder, planera och genomföra Agenda 2030

Ett teoripass om att ta fram handlingsplan och genomföra åtgärder för Agenda 2030. Vilka mål ska särskilt prioriteras för att uppnå målen i Agenda 2030?

Med nulägesanalysen som grund kan nu en plan tas fram kring vad som behöver göras. Nyckeltal ger en input kring rådande läge men ofta behöver ytterligare analys göras för att verkligen förstå bakomliggande orsaker kring varför det ser ut som det gör.

Här gäller det att involvera många i arbetet. Först därefter kan du börja med arbetet att ta fram förslag på åtgärder.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.