Publicerad 7 maj 2024

Kommunkompassen – utvärderingsverktyg

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

SKR har påbörjat ett förändringsarbete 2023 kring Kommunkompassen. Syftet är att erbjuda ett mer träffsäkert stöd för kommunerna att hantera dagens och framtidens utmaningar utifrån ett styrning- och ledningsperspektiv.

Under 2024 kommer SKR inte att ta emot nya anmälningar för att göra utvärderingar. Vid eventuella frågor vänligen kontakta SKR.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.