Publicerad 31 mars 2021

Sverigestudien - resultat 2020

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället. 

Växande fokus på hållbarhet i Sverigestudien 2020

Årets kanske mest intressanta trend visar på ett växande fokus kring social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet – oavsett ålder och hemvist. Värt att notera är att årets mätning genomfördes i början av året innan Corona-krisen slog till med full kraft. Årets resultat kan därmed bidra med viktiga insikter från framtida analyser av Corona-krisens betydelse för hur svenskarna värderar sig själva och samhället de lever i.

När Sveriges invånare får drömma fritt om vilket samhälle de vill leva i klättrar värderingar som hållbarhet, miljömedvetenhet och ansvar för kommande generationer betydligt på listan.

Samtidigt är bilden som målas upp av det svenska samhället något dystrare. Hela åtta av de tio mest förkommande orden som används i beskrivningen av dagens Sverige har en negativ klang. Begrepp som osäkerhet om framtiden, våld och brott och resursslöseri ligger i topp. Parallellt har demokratiska värderingar såsom yttrandefrihet, utbildningsmöjligheter, mångfald och fred tappat placeringar.

Hållbarhet i fokus även när svenskarna beskriver sin hemkommun

När medborgarna får tycka till om vilka värderingar de vill ska prägla hemkommunen klättrar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet upp på en fjärdeplats – från att åren innan legat på en 14:e plats. Faktum är att näst intill alla de värderingar på tio-i-topplistan över vilka ideal man vill ska påverka närsamhället handlar om långsiktighet inför framtiden och en grundtrygghet för medborgarna. Ett resultat som står i kontrast till verkligheten. För första gången hamnar kortsiktighet i topp när svenskarna får beskriva sina hemkommuner.

Tio-i-topp listan

De tio vanligaste förekommande värderingarna när medborgarna får beskriva nuvarande läge och önskat läge i sin hemkommun.

Nuvarande kommunvärderingar 2020

 1. Kortsiktighet
 2. Resursslöseri
 3. Osäkerhet om framtiden
 4. Byråkrati
 5. Förvirring
 6. Kostnadsjakt
 7. Våld och brott
 8. Skyller på varandra
 9. Utbildningsmöjligheter
 10. Miljömedvetenhet

Önskade kommunvärderingar 2020

 1. Arbetstillfällen
 2. Ekonomisk stabilitet
 3. Ansvar för kommande generationer
 4. Hållbarhet (miljö, social, ekonomisk)
 5. Pålitlig samhällsservice
 6. Långsiktighet
 7. Bevarande av naturen
 8. Demokratiska processer
 9. Medborgarinflytande
 10. Jämställdhet

Trender 2009-2020

 • Vilka värderingar, beteende och förhållningssätt återkommer från år till år och vad skiljer sig mellan åren?
 • Vilka förflyttningar sker mellan åren?

I materialet presenteras trender för personliga värderingar, kommunvärderingar och nationsvärderingar både nulägesbild och önskad framtid.

Trender Sverigestudien 2009-2020 (PDF) Pdf, 2 MB.

Perspektiv kommun före och efter Coronapandemin

Internationell undersökning genomförd av Barett Value Center
maj 2020 om hur medarbetare i kommuner ser på sin arbetsplats. I undersökningen har de tittat på tiden före Corona, under Corona och önskat läge efter pandemin.

Perspektiv kommun före och efter Corona (PDF) Pdf, 390 kB.

Information om Sverigestudien

Sverigestudien genomförs av huvudpartners Preera, Gullers och Sveriges Kommuner och Regioner. Mätningen genomförs vartannat år.

Sverigestudien tillför kunskap och insikter om de värderingar som över tid präglar Sveriges befolkning. Detta åstadkommer vi genom att fråga 2 000 personer, ett Sverige i miniatyr, om vilka värderingar de anser karaktäriserar dem själva samt deras arbetsplats och det svenska samhället – i dag och i en önskad framtid.

På Sverigestudiens egna webbplats kan du ta del av:

 • hela resultatet från 2020 års mätning, men även hitta tidigare rapporter och mätresultat,
 • se trender över tid,
 • ta del av dialogtips, samt
 • göra ett gratistest.

Sverigestudien

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.