Publicerad 7 november 2023

Uppdraget som ledande förtroendevalda

SKR arbetar med att stödja utvecklingen av uppdraget som politisk ledare i att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin. Det handlar både om att öka tydligheten och förutsättningarna för uppdraget samt erbjuda utveckling i uppdraget och ledarskapet.

SKR stärker ett ledarskap som

  • får genomslag och ger resultat, för att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov
  • stärker demokratin, för att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut
  • är hållbart, för att stärka och utveckla ledarskapet för att klara uppdraget som ledande förtroendevald.

Om uppdraget som kommun- och regionstyrelseordförande

En filmen om hur kommun- och regionstyrelseordföranden upplever sitt uppdrag, sin arbetsmiljön och sitt behov av utveckling.. Den bygger på en enkätstudie som slutfördes 2021 som genomfördes av Johan Wänström forskare och universitetslektor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS vid Linköpings universitet.

Uppdraget som KSO och RSO - resultat enkätstudie

I filmen har Johan och Lena Lindgren, SKR, ett samtal om resultatet. Den är 3 minuter och 15 sekunder lång. Hela studiens resultat finns presenterat i en längre film som kan beställas kostnadsfritt.

Bygga team och skapa tillitsfulla möten

Ett verktyg som efterfrågas mer och mer av politiska ledare på Toppolitikerprogrammen är att lära mer om hur de ska bygga team och tillitsfulla möten. I filmen har Ann Malmsten, seniorkonsult på Indea, och Lena Lindgren, SKR har ett samtal om förutsättningar för att bygga team för att möta medborgarnas behov i kommunen eller regionen. Du får också råd om hur delaktighet och tillit kan stärkas. Den här filmen är 3 min och 6 sekunder lång och ger en bild av vad samtalet handlar om. Hela samtalet finns i en längre version som kan beställas kostnadsfritt.

Poddar om politiskt ledarskap

I tio poddavsnitt berättar främst politiska ledare om uppdraget att styra och leda sin kommun eller sin region, samt hur de varje dag arbetar med att stärka demokratin.

Podcast om politiskt ledarskap

Längre versioner av filmerna

Det finns en längre version på cirka 30 minuter av båda samtalen. Kontakta SKR i nedanstående kontaktformulär om du vill ta del av dem.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.