Publicerad 26 oktober 2022

Internationellt ledarprogram, mentorer

SKR medverkar i ett internationellt ledarprogram i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Regionråd, kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd är mentorer till kvinnor i andra länder som deltar i programmet.

Det åttonde programmet vänder sig till ledande förtroendevalda på lokal och regional nivå i länder i Afrika, Asien och Östeuropa. Programmet startade under 2022 och pågår under ett år. Programmet innehåller förändringsledning, strategisk planering, den politiska processen, reformprocesser med ett genusperspektiv och att utveckla nätverk. Det lyfter också Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Women’s Political Leadership, ICLD (engelska)

Mentorer

Att vara mentor i ledarprogrammet är exklusivt för ledande politiker i kommuner och regioner som deltagit i SKR:s toppolitikerprogram. Som en del i programmet besöker deltagarna tillsammans med mentorerna deras kommun eller region för att visa hur de arbetar med demokrati. De besöker olika verksamheter för att lära om svensk välfärd. Mentorerna är också viktiga för att dela erfarenheter om sitt uppdrag och ledarskap.

 • Amelie Tarschys Ingre, förtroendevald på heltid i Region Stockholm
 • Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande Mora kommun
 • Anna Roos, oppositionsråd Hylte kommun
 • Carina Bengtsson, trafiknämndens ordförande Region Kronoberg
 • Carina Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Gislaveds kommun
 • Christine Lorne, sjukvårdspolitik talesperson, Region Stockholm
 • Eva Ballovarre, oppositionsråd Älmhults kommun
 • Evelina Fahlesson, kommunalråd. Skellefteå kommun
 • Mari Jonsson, kommunalråd Borlänge kommun
 • Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande Kristinehamns kommun
 • Malin Sjölander, vice ordförande i regionstyrelsen Region Kalmar
 • Matilda Wärenfalk, kommunstyrelsens ordförande Mörbylånga kommun

SKR:s medverkan

Syftet för SKR:s medverkan är att bidra till att stärka demokratin, välfärden, öka den jämställda makten och ledarskapet både för deltagare och mentorer.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR