Publicerad 12 september 2023

Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget

Det är viktigt att omvärldsbevaka för att förstå förändringar i omvärlden och vad som påverkar ens planeringsprocesser. SKR:s senaste analys visar ett antal trender som kan påverka det lokala eller regionala uppdraget i kommuner och regioner. Här finns även ett metodstöd.

Analysen lyfter fram tio trender fram mot år 2030 som kan komma att få stor betydelse för det kommunala och det regionala uppdraget. Det handlar om:

 • Ökat behov av livslångt lärande.
 • Användare driver teknisk utveckling.
 • Nya livsmönster påverkar platsbundenhet.
 • Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.
 • Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser.
 • Ökad polarisering och utsatthet.
 • Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas.
 • Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer.
 • Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt.
 • Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.

Filmen ger dig en presentation av innehållet i analysen. Den är 9 minuter och 33 sekunder lång.

Vägval för framtiden - Utmaningar mot år 2030

Rapport: Vägval för framtiden 4

SKR har genom fakta och analys definierat fem övergripande områden där förändringar starkt påverkar både Sverige som övriga världen. Dessa är globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. Analysen ska ses som kvalificerade bedömningar som kan användas i kommunens eller regionens eget omvärldsarbete.

Metodstöd för praktiskt genomförande

Som stöd i arbetet att göra en omvärlsanalys i kommuner och regioner har SKR också tagit fram en handledning med frågeställningar och instruktioner.

Handledning, arbetsmaterial: Vägval för framtiden 4 (PDF) Pdf, 430 kB.

Handledning, arbetsmaterial: Vägval för framtiden 4 (Word) Word, 507 kB.

Materialet är en uppdatering av det material som har tagits fram sedan 2010 tillsammans med Kairos Future och ett 30-tal representanter från kommuner, regioner samt sakkunniga på SKR.

Informationsansvarig

 • Lisa Lindell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.