Publicerad 11 september 2023

Omvärldsbevakning, exempel

Omvärldsbevakning och analys görs i de flesta kommunerna. Metoder och systematik skiljer sig åt. Kommunerna Uppsala, Öckerö och Norrköping är intressanta exempel på variationen.

 • Frågor om framtiden ska vara spännande, Norrköping

  Framtidsdialog med alla anställda, filmer och välskrivna texter. För att nå ut med en omvärldsanalys måste formen vara modern och tilltalande. En fördel är att frågorna är tydligt kopplade till kommunens budget och styrprocess.
 • Analysarbete i armkrok med verksamheten, Uppsala

  Att arbeta systematiskt med omvärldsanalys handlar inte bara om att visa hur förändringar i omvärlden kan påverka kommunens verksamhet. Det handlar också om att hitta nya sätt att tänka och ta tillvara resurser som finns.
 • Gemensam omvärldsanalys inleder budgetarbetet, Öckerö

  Varje år möts politiker och tjänstemän i Öckerö kommun för en gemensam omvärldsanalys. Syftet är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. För det krävs öppna diskussioner utan krav på beslut.

Informationsansvarig

 • Lisa Lindell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.