Publicerad 16 januari 2024

Verktyg för uppföljning och kontroll

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. SKR har tagit fram ett antal verktyg som ett stöd till medlemmarna som arbetar med uppföljning och kvalitetssäkring av välfärdstjänster.

Stöd för att uppnå mål och att verksamheten efterlever lagar och regler

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Fyra byggstenar är väsentliga:

  • En robust organisation
  • Riskanalyser som riktar arbetet
  • Planerade åtgärder och kontroller
  • Uppföljning

SKR ger sin syn på intern kontroll

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Kommuner och regioner kan med verktyget enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt om dessa används. Resultaten visas i diagram.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Planera och prioritera krav på enhetsnivå, Kravsorteraren

Ett enkelt verktyg som kan vara ett stöd i ditt arbete med uppföljning av krav på enhetsnivå. Kravsorteraren ger dig stöd att systematisera och prioritera uppföljningsarbetet, samt möjlighet att visuellt bedöma hur enheten eller kravet och målet uppfyllts. Oavsett vem som driver verksamheten ska de krav som ställts följas upp och utvärderas.

Kravsorteraren: krav på enhetsnivå

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.