Publicerad 13 juni 2024

Resultat fritextsvar

Totalt deltog 89 kommuner i servicemätningen våren 2024. Här redovisas en analys av fritextkommentarer.

Analys på frikommentarer

Totalt 16 245 fritextkommentarer har samlats in och analyserats i mätningen 2024. Andelen invånare som lämnar en kommentar är fortsatt hög, runt 50 % för både för telefoni och e-post.
Utöver att ge betyg för enkelhet, bemötande och tydlighet kunde varje respondent ge en kommentar där följande fråga ställdes: ”Vad är den viktigaste feedbacken du skulle vilja ge till din kommun?

Kommentarer med positiv tonalitet handlar till största del om bemötande följ av kommentarer kring svarstiden.

Precis som i 2023 års undersökning visar analysen av kommentarerna från 2024 att majoriteten av respondenterna uttrycker en negativ ton när det gäller enkelhet. Respondenterna nämner olika typer av krångelfaktorer som bidrar till att det inte upplevs enkelt att få hjälp med sitt ärende. Andelen negativa kommentarer har dock minskat i år, från 45% till 41%, medan de positiva kommentarerna har ökat.

Tabell 1: Andel svar inom olika teman

Tabellen visar andel kommentarer som innehåller olika teman. En kommentar kan innehålla flera teman.

Serviceundersökning: Tabellen visar andel svar i procent inom olika teman.

Tema

Andel kommentarer, procent (%)

Svar och återkoppling

35 %

Bemötande

26 %

Svarstid

21 %

Service

17 %

Medarbetare

17 %

Telefonkontakt

16 %

Enkelhet

9 %

Digitala tjänster

6 %


Diagram 2: Tonalitet per tema

Diagrammet visar positiva, negativa eller neutrala kommentarer. I diagram 2 visas fördelningen mellan positiv-, negativ-, och neutral tonalitet inom åtta teman. Värdet redovisas i procent.

Exempel på vanliga förekommande ord

Ett tema kan innehålla mer än 60 olika ord. I nedan tabell presenteras ett urval av förekommande ord inom olika teman.

Bemötande

Trevlig, hjälpsam, serviceminded, förstående, lyhörd, engagerad, proffsig, otrevlig

Svarstid

Snabbt, väntar, fort, kö, väntetid, tider, långt, kortare, handläggningstid

Service

Hjälp, kompetent, tillgänglig, support, kvalitet, sakkunskap, serviceinriktade

Medarbetare

Personen, handläggare, medarbetare, kontaktperson, receptionist, kommunanställd

Svar, återkoppling

Ärende, information, respons, hantering, lösning, åtgärda, besvara

Telefonkontakt

Ringde, samtal, växel, telefonkontakt, kommunens växel, kontaktcenter

Enkelhet

Svårt, lätt, tydligt, krångligt, effektiv, smidigt, komplicerat, omständligt, förvirrande

Digitala tjänster

Hemsida, digitalt, app, webben, chatt, e-tjänster, e-post, bank id, sociala medier

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.