Publicerad 20 juni 2023

Resultat av servicemätningens nyckeltal 2023

Undersökningen mäter bemötande i telefon och tydlighet i skriftlig kommunikation samt hur enkelt invånarna tycker att det är att få hjälp från kommunen med sitt ärende.

Servicemätningen 2023 visar likt 2022 ett något lägre resultat för enkelhet när kontakten sker via telefon. Invånare som har kontaktat kommunen via e-post ger i snitt ett högre betyg på hur enkelt de upplever att det är att få hjälp med sin fråga. Servicemätningens enkät har skickats ut till invånare som har varit i kontakt med kommunen via telefoni eller e-post.

I de fyra tabellerna presenteras de tio kommuner med högsta resultat av de kommuner som kom upp i 100 eller fler enkätsvar för respektive kanal (telefon och e-post). Det vill säga där varje kommun har samlat in minst 100 enkätsvar per kanal för att kunna delta i slutgiltig jämförelse.

Tabell 1: Bemötande via telefoni

I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för bemötande via telefoni. Snittresultat deltagande kommuner: 83,0

Serviceundersökning: Bemötande telefoni. I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för bemötande via telefoni. Snittresultat deltagande kommuner: 83,0

Kommun

Index 1–100

Skara kommun

91,5

Falkenbergs kommun

91,2

Älmhults kommun

90,3

Lidingö stad

89,7

Karlshamns kommun

89,1

Tjörns kommun

89,1

Tanums kommun

88,7

Norrtälje kommun

88,3

Höganäs kommun

88,3

Storumans kommun

88,2

Tabell 2: Enkelhet telefoni per kommun

I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för enkelhet telefoni per kommun. Snittresultat deltagande kommuner: 73,8

Serviceundersökning: Enkelhet telefoni per kommun. I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för enkelhet telefoni per kommun. Snittresultat deltagande kommuner: 73,8

Kommun

Index 1–100

Falkenbergs kommun

87,1

Storumans kommun

84,9

Älmhults kommun

84,4

Skara kommun

84

Tjörns kommun

82,9

Kristinehamns kommun

81,7

Gnesta kommun

81,7

Lidingö stad

81,5

Tanums kommun

81

Hultsfreds kommun

80,7

Tabell 3: Tydlighet e-post

I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för tydlighet e-post. Snittresultat deltagande kommuner: 83,1

Serviceundersökning: Tydlighet e-post. I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för tydlighet e-post. Snittresultat deltagande kommuner: 83,1

Kommun

Index 1 – 100

Nynäshamns kommun

88,4

Piteå kommun

87,5

Orusts kommun

86

Falkenbergs kommun

85,7

Lidingö stad

85,5

Trollhättans Stad

85,4

Sigtuna kommun

84,9

Huddinge kommun

84,2

Karlstads kommun

83,5

Alingsås kommun

82,5


Tabell 4: Enkelhet via e-post

I tabellen presenteras de tio högsta indexresultaten i fallande skala för enkelhet via e-post. Snittresultat deltagande kommuner: 79,4

Serviceundersökning: Enkelhet via e-post. I tabellen presenteras de tio högsta indexresultaten i fallande skala för enkelhet via e-post. Snittresultat deltagande kommuner: 79,4

Kommun

Index 1 – 100

Piteå kommun

87,5

Nynäshamns kommun

86,3

Lidingö stad

73,2

Sigtuna kommun

825

Trollhättans Stad

82,3

Karlstads kommun

81,6

Falkenbergs kommun

80,9

Orusts kommun

79,9

Alingsås kommun

79,9

Huddinge kommun

78


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.