Publicerad 20 juni 2023

Resultat ärendekategorier

I servicemätningens enkät får invånarna uppge vad kontakten med kommunen handlar om. Bäst betyg på bemötande och enkelhet ger invånare som har varit i kontakt med kommunen i vatten- och avfallsfrågor.

En nyhet i servicemätningen 2023 är att invånaren som svarar på enkäten får ange vad deras ärende gäller när de kontaktar kommunen. Diagrammen nedan visar hur resultatet för de olika nyckeltalen skiljer sig utifrån vad kontakten handlar om.

Diagram 1: Resultat per ärendekategori - telefoni

Diagrammet visar snittresultatet för samtliga deltagande kommuner på nyckeltalen enkelhet och bemötande utifrån nio ärendekategorier. Diagrammet visar indexresultat för kontakter via telefon.

Diagramförklaring: Staplarna är rangordnade utifrån snittresultat (högst till lägst) för nyckeltalet enkelhet.

Diagram 2: Resultat per ärendekategori – e-post

Diagrammet visar snittresultatet för samtliga deltagande kommuner på nyckeltalen enkelhet och tydlighet utifrån nio ärendekategorier. Diagrammet visar indexresultat för kontakter via e-post.

Diagramförklaring: Staplarna är rangordnade utifrån snittresultat (högst till lägst) för nyckeltalet enkelhet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.