Publicerad 19 januari 2023

Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget

I en rapport presenterar SKR övergripande förändringskrafter som kan komma att påverka det lokala eller regionala uppdraget. SKR har även tagit fram lärande exempel på hur kommuner har organiserat sin omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra.

Fakta och analys – Vägval för framtiden

SKR har definierat fem övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar starkt påverkar både Sverige som övriga världen. Analysen ska ses som kvalificerade bedömningar som kan användas i kommunens eller regionens eget omvärldsarbete.

Materialet är en uppdatering av det material som har tagits fram sedan 2010 tillsammans med Kairos Future och ett 30-tal representanter från kommuner, regioner samt sakkunniga på SKR.

Rapporten Vägval för framtiden 4: utmaningar mot år 2030

10 trender fram mot år 2030

Analysen lyfter fram tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala och det regionala uppdraget. Det handlar om

 • Ökat behov av livslångt lärande.
 • Användare driver teknisk utveckling.
 • Nya livsmönster påverkar platsbundenhet.
 • Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.
 • Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser.
 • Ökad polarisering och utsatthet.
 • Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas.
 • Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer.
 • Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt.
 • Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.

Filmen ger en kort presentation av innehållet i analysen. Den är 9 minuter och 33 sekunder lång.

Arbetsmaterial för praktiskt genomförande

En handledning, med frågeställningar och instruktioner, riktad till den eller de som vill använda materialet i den egna kommunens eller regionens omvärldsarbete.

Handledning och arbetsmaterial - Vägval för framtiden 4 (PDF) Pdf, 430 kB.

Handledning och arbetsmaterial - Vägval för framtiden 4 (Word) Word, 507 kB.

Informationsansvarig

 • Lisa Lindell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.