Publicerad 13 mars 2023

Jämför servicemätningens nyckeltal i databasen Kolada

I databasen Kolada finns resultat från servicemätningen publicerade. Diagrammen visar värden för fyra olika nyckeltal som ingår i undersökningen. Nyckeltalen ger dig en möjlighet att göra jämförelser mellan olika kommuner.

I undersökningen har invånarna fått ange sitt svar och sin nöjdhet i en skala från 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. I analysen av resultatet görs betygen om till ett index från 0-100.

Index räknas ut genom att man tar fram ett medelvärde utifrån betygsskalans olika värden. Betyg 5 ger 100 poäng, betyg 4 ger 75 poäng, betyg 3 ger 50 poäng, betyg 2 ger 25 poäng och betyg 1 ger 0 poäng.

Diagrammen visar de kommuner som kom upp i 100 eller fler enkätsvar för respektive kanal (telefon och e-post). Det vill säga där varje kommun har samlat in minst 100 enkätsvar per kanal för att kunna delta i slutgiltig jämförelse.

Jämför deltagande kommuners resultat i Kolada

  • Du kan välja vilket år diagrammets nyckeltal ska visa. Undersökningen visar för tillfället endast värden från år 2022 då undersökningen började.
  • Du kan välja vilken kommun som ska vara referens i diagrammet.

1. Hur enkelt var det att få hjälp från kommunen med sin fråga via e-post?

Förklaring diagram 1: Index 0 – 100 för frågan "Var det enkelt att få hjälp från kommunen med din fråga via e-post?".

2. Hur enkelt var det att få hjälp med sin fråga via telefoni?

Förklaring diagram 2: Index 0 – 100 för frågan "Hur enkelt var det att få hjälp av kommunen med din fråga via telefoni?".

3. Hur nöjd är invånarna med bemötandet via telefoni?

Förklaring diagram 3: Index 0 – 100 för frågan "I din senaste kontakt med kommunens medarbetare via telefoni, hur nöjd var du med bemötandet?".

4. Hur upplevdes tydligheten i svaret från kommunen via e-post?

Förklaring diagram 4: Index 0 – 100 för frågan "Upplevde du svaret från kommunens medarbetare som tydligt via e-post?".

Fakta

SKR, i samarbete med Brilliant Future, gör en årlig mätning med start från år 2022. Undersökningen visar hur invånarna upplever kommunens bemötande, tydlighet och enkelhet via telefon- eller e-post.

Servicemätningens resultat publiceras i verktyget Fri sökning i databasen Kolada Nyckeltalets värde presenteras som ett ovägt medelvärde.

Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner eller regioner – det vill säga hur det ser ut i en genomsnittlig kommun eller region när hänsyn inte har tagits till kommunens eller regionens storlek.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.