Publicerad 26 maj 2023

Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning

SKR har, tillsammans med Brilliant Future, tagit fram en mätning av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Den mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Servicemätningen genomförs en gång per år, vanligtvis på våren.

2023 års servicemätning

SKR och  Brilliant Future genomför den 7 september en kostnadsfri resultatgenomgång av den genomföra mätningen. Det digtala seminariet riktar sig till de som genomfört mätningen samt de som vill veta mer om att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Välkommen.

Anmälan Resultatgenomgång av servicemätningen 2023

Om undersökningens metod och mätning

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Jämför servicemätningens nyckeltal i Kolada

Resultat servicemätning 2022

I servicemätningens första omgång 2022 deltog 63 kommuner. Över 80 procent av invånarna är mycket nöjda med bemötandet när de kontaktar kommunen via telefon. De upplever också att kommunen är tydlig i sin kommunikation via e-post, som fortsatt är en viktig kommunikationskanal i kontakten med kommunen. Invånarna har en tydlig förväntan att få svar från kommunen inom två dagar.

Resultat servicemätning 2022

Delta i ett samarbetsrum

SKR erbjuder ett samarbetsrum där du tillsammans med andra kommuner kan diskutera servicemätningen och andra frågor som rör kontaktcenter, service och dialog med invånare.

SKR ger ut information om bland annat kommande mätningar och resultat i samarbetsrummet.

Intresseanmälan

Om du vill delta i samarbetsrummet vänligen skicka in din intresseanmälan via nedan formulär.


Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.