Publicerad 15 augusti 2022

Utveckla valfrihetssystem, social omsorg

SKR driver ett Nationellt nätverk för kommuner som har infört valfrihetssystem för en eller flera verksamhetsområden. Genom nätverket kan landets kommuner få råd och stöd kring aktuella förändringar på området. Vi arbetar i ett digitalt samarbetsrum.

Intresseanmälan nätverk

Önskar du delta i nätverket gör en intresseanmälan i ovanstående formulär. SKR kontaktar dig inom kort.

  • Nätverket riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med att beställa insatser enligt lag om valfrihetssystem, LOV.
  • Till nätverket finns även ett digitalt samarbetsrum där tjänstepersoner i dessa kommuner har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Det är kostnadsfritt att delta i samarbetsrummet.

Deltagande kommuner träffas 1-2 gånger per termin för utveckling och erfarenhetsutbyte. Att delta på nätverksträffar är förenat med en kostnad per tillfälle. Som deltagare står du även för dina egna res- och omkostnader.

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR