Publicerad 12 april 2024

Utveckla valfrihetssystem, social omsorg

SKR driver ett Nationellt nätverk för kommuner som har infört valfrihetssystem för en eller flera verksamhetsområden. Nätverket riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med att beställa insatser enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Intresseanmälan nätverk

Önskar du delta i nätverket gör en intresseanmälan i ovanstående formulär. SKR kontaktar dig inom kort.

Genom nätverket kan landets kommuner få råd och stöd kring aktuella förändringar på området. Nätverket är begränsat till de tjänstepersoner som arbetar i en beställarroll i kommunen. Med beställare avses dig som utformar uppdraget, krav, villkor samt följer upp verksamheten som beställs inom SoL och LSS-områden där även valfrihetssystem enligt LOV införts.

Till nätverket finns även ett digitalt samarbetsrum som ger en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Det är kostnadsfritt att delta i samarbetsrummet.

Deltagande kommuner träffas 1 – 2 gånger per termin för utveckling och erfarenhetsutbyte. Att delta på nätverksträffar är förenat med en kostnad per tillfälle. Som deltagare står du även för dina egna res- och omkostnader.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.