Publicerad 15 augusti 2022

Riskjustering för socioekonomi

Socioekonomiska förhållanden kan användas för att identifiera risk för ohälsa. Högt socioekonomiskt index är indikation på högre förväntad ohälsa bland populationen och som konsekvens därav förväntad ökad vårdtyngd och högre kostnader. Samtliga regioner riskjusterar kapitationsersättning på socioekonomiska grunder.

Care Need Index, CNI, är den vanligast förekommande beräkningsmodellen för socioekonomi, men även andra beräkningsmodeller används.

Socioekonomiska delar som CNI är opåverkbara för manipulation. Däremot kan vårdcentralen i viss utsträckning påverka CNI-värdet genom val av geografisk utbudspunkt, eller marknadsföring mot vissa befolkningsgrupper.

Care Need Index, CNI

Flertalet av regionerna använder CNI som metod för socioekonomisk riskjustering. Metoden använder sju socioekonomiska delar. De definieras på följande sätt:

  • Ålder över 65 år och ensamstående
  • Utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika)
  • Arbetslös eller i åtgärd 16–64 år
  • Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre
  • Person ett år eller äldre som flyttat in i området
  • Lågutbildad 25–64 år
  • Ålder yngre än fem år

Delarna är baserade på en undersökning av ett stort antal läkares erfarenheter av vilka faktorer som bidrar till förväntad ohälsa.

Genom en e-tjänst beräknar Statistiska centalbyrån, SCB, vårdcentralens socioekonomiska index, baserat på uppgift om de individer som är listade vid vårdcentralen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR