Publicerad 27 oktober 2022

Privata utförare, konkurrens

Kommuner och regioner har stor frihet att välja hur en verksamhet ska drivas och en större andel av välfärden inom vård, skola och omsorg utförs av privata utförare. EU och lagstiftaren ställer krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och transparens.

Valet av driftsform blir en allt mer angelägen fråga. Genom olika nationella reformer har införande av konkurrens och marknadsliknande lösningar möjliggjorts inom välfärdssektorerna.

Kommuner och regioner kan besluta att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen eller regionen. Huvudmannen (kommunen och regionen) har ett ansvar och flera roller, som samtliga måste hanteras.

Kommunallagen (2017:725) , 3 kapitel

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR