Publicerad 30 mars 2023

Styra blocköverskridande och i minoritet, forskning

SKR har initierat tre forskningsstudier i kommuner och regioner för att lära mer om hur det fungerar att styra i det nya politiska landskapet sedan 2014. Hur ser förutsättningarna ut och vilka verktyg är framgångsrika har varit centralt i arbetet.

Koalitionsbildningsprocesser – förberedelser för ett handlingskraftigt styre

Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap, juni 2018

Den tredje studien har fokus på att visa konkret hur kommuner och regioner kan bygga ett handlingskraftigt styre inför en ny mandatperiod. SKR ville lära mer om koalitionsförhandlingarna mellan partierna som genomfördes efter valet 2014 och andra former av formella eller informella överenskommelser som på ett eller annat sätt lagt en grund för den politiska styrningen.

Rapporten bygger på intervjuer med 26 ledande politiker i fem kommuner och två regioner. Syftet var att studera hur ledande politiker förbereder den politiska styrningen och ledningen av en kommun eller region för att forma framtidens välfärd och demokrati.

Slutsatser

  1. Sakpolitiken utgör grunden för ett samarbete - Den traditionella vänster höger skalan är inte lika viktig i den lokala politiken. Huvudfrågan är; vilka möjligheter ser vi för medborgarnas bästa och vilka hinder finns?
  2. Samarbetsformerna i styrena – avgörande.
  3. Fördelningen av ledande poster, Jämbördiga parter, inga stödpartier.

Johan Wänström presenterar rapporten, 1 minut och 36 sekunder (YouTube)

Vägar mot blocköverskridande samarbeten

Att bryta mönster, maj 2016

Den andra forskningsstudien bygger på både toppolitiker och direktörers erfarenheter och lärdomar av att styra över blockgränserna, både i minoritet och i majoritet. Studien innehåller intervjuer med 50 ledande politiker och chefstjänstemän i elva kommuner och tre regioner under 2015 och 2016.

Slutsatser

  • Det kan vara en fördel att ha en lokal eller regional partiledare som har en stark ställning men också mod och nyfikenhet att söka nya samarbetskonstellationer.
  • För att lyckas är det också viktigt att välja tillförlitliga samarbetspartier och etablera förtroendefulla relationer med politiska ledare på båda sidorna av den traditionella blockgränsen.
  • Förmåga att identifiera de reella konfliktlinjerna i de frågor som är viktiga i just den lokala eller regionala kontexten, vilket inte behöver vara samma konfliktlinjer som existerar i riksdagen eller på andra politiska nivåer.

Bättre beslut eller sämre demokrati

Om minoritetsstyren i kommuner och regioner, maj 2015

Den första forskningsstudien handlar om minoritetsstyren. Den konstaterade bland annat att den politiska styrningen och det politiska beslutsfattandet inte behöver fungera sämre i ett minoritetsstyre än i ett majoritetsstyre.

Fakta om forskningen

Johan Wänström, Fil. Dr. på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Linköpings universitet, har genomfört alla intervjuer och skrivit rapporterna. Följande kommuner och regioner har delat med sig av sina erfarenheter och lärdomar:

Alingsås kommun, Borlänge kommun, Burlövs kommun, Eskilstuna kommun, Eslöv kommun, Essunga kommun, Gällivare kommun, Karlskrona kommun, Lerums kommun, Norbergs kommun, Landskrona stad, Osby kommun, Sundbybergs stad, Tranås kommun, Umeå kommun och Upplands-Bro kommun.

Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.