Publicerad 4 september 2023

Fullmäktige, uppdrag och utveckling

Det finns ett brett stöd för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som folkvald. Exempelvis handlar det om att utveckla presidiets uppdrag, fullmäktige arbetsformer, och förtydliga fullmäktiges uppdrag i ansvarsprövningen. Det finns även behov av stöd till fritidspolitiker.

Fullmäktiges uppdrag

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Likaså styrs regionerna av politiker som valts direkt av medborgarna. 

Kommunfullmäktiges uppdrag: så styrs en kommun

Regionfullmäktiges uppdrag: så styrs en region

Fullmäktiges ansvarsprövning

Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. Fullmäktige har uppdraget för ansvarsprövningen och revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen.

Ansvarsprövning i fullmäktige - Formella krav och praktisk hantering

Om ansvarsprövningen i fullmäktige

Filmen belyser ansvarssystemet i kommuner och regioner och den ansvarsprövning som fullmäktige har att göra varje år. Vad innebär ansvarsprövningen, vad gäller formellt och hur ser processen ut? Vilket underlag får fullmäktige från revisorerna? Den tar också upp frågan om det blir skillnad när verksamhet bedrivs med privata utförare. Filmen är 12 minuter och 41 sekunder lång.

Om ansvarsprövning

Fullmäktige och revisorerna

Revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen, därför är dialogen viktig att belysa och reflektera kring. Fullmäktige är också ansvariga för revisionens förutsättningar.

Årliga presidieträffar

SKR ger stöd till landets fullmäktigepresidier genom bland annat årliga presidieträffar.

Evenemang

Publikationer

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.