Publicerad 20 november 2023

Utveckling av LOV i Sverige

Sedan senaste mätningen 2022 har en kommun valt att införa valfrihetssystem.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes 2009 och under första åren anslöt allt fler kommuner valfrihetssystem på olika tjänster. Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV i drift varit stabil. Det har skett en viss ökning av antal kommuner som har avslutat sina LOV-system men detta har ofta kompletterats av att annan kommun inrättat valfrihetssystem.

Tabell som visar utveckling av LOV från 2021-2016

Värdet som anges i tabellen är antalet kommuner.

Tabellen visar utvecklingen av LOV från 2021-2016. Värdet som anges är antal kommuner.

Kategori

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

LOV i drift

159

158

163

160

162

160

161

162

Beslut att införa LOV

0

0

0

7

7

7

11

14

Inget LOV

111

111

113

107

107

109

108

108

Har avslutat LOV

20

21

14

16

14

14

10

6

Tabell som visar utvecklingen av LOV från 2015-2010

Värdet som anges i tabellen är antalet kommuner.

Tabellen visar utvecklingen av LOV från 2015-2010

Kategori

2015

2014

2013

2012

2011

2010

LOV i drift

157

153

144

129

96

45

Beslut att införa LOV

19

25

37

42

69

72

Inget LOV

111

109

109

119

125

173

Har avslutat LOV

3

3

0

0

0

0

Trenddiagram utveckling av LOV

Ett linjediagram som visar utvecklingen från år 2010 till och med 2023 för införandet av lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner (orange linje i diagrammet). Det visar också data kring kommuner som har beslutat att avsluta LOV (blå linje i diagrammet).

  • Diagrammet har en X-axel som visar År.
  • Diagrammet har en Y-axel som visar antal kommuner.

Intervall 0 till 200

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.