Publicerad 20 november 2023

Tjänsteområden med LOV

Det är främst inom hemtjänsten, särskilda boenden för äldre samt inom LSS-områdena daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice som kommunerna har infört tjänster inom valfrihetssystem enligt LOV. SKR har gjort en sammanställning maj 2023.

Tabellen visar hur många kommuner som har LOV infört inom olika tjänsteområden.

LOV-tjänst

Antal kommuner

Hemtjänst:

152

varav endast service

24

varav service och omsorg

119

varav service, omsorg och HSL

9

Daglig verksamhet LSS

34

Särskilt boende SoL

25

Ledsagning LSS

20

Avlösarservice LSS

19

Familjerådgivning

19

Boendestöd

13

Dagverksamhet äldre

8

Personlig assistans, inklusive icke-val

12

Särskilt boende LSS

7

Sysselsättning psykiatri

7

Korttidsvistelse LSS

7

Korttidstillsyn LSS

6

Arbetsmarknadsinsatser

6

Matdistribution

4

HVB vuxna

2

HVB för barn

2

Öppenvård missbruk

2

Gruppboende socialpsykiatri

1

Fotvård

1

Öppenvård psykoterapi

1

Familjebehandling

1

Kvalificerad tillsyn för livsuppehållande åtgärder

1

Källa: Statistiken har hämtats från valfrihetswebben, Upphandlingsmyndigheten.

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.