Publicerad 25 oktober 2023

Intresseanmälan Nätverk för utveckling av valfrihetssystem inom social omsorg

Här gör du din intresseanmälan till Nätverket för utveckling av valfrihetssystem inom socialtjänsten. SKR kontaktar dig med mer information.

Nätverket är begränsat till de tjänstepersoner som arbetar i en beställarroll i kommunen. Med beställare avses dig som utformar uppdraget, krav, villkor samt följer upp verksamheten som beställs inom SoL och LSS-områden där även valfrihetssystem enligt LOV införts.

Asterisken (*) i anslutning till text-fält anger att fältet måste fyllas i.


Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.