Publicerad 16 januari 2024

Tjänster som omfattas av vårdval i regioner

Primärvård

Inom primärvården finns det 47 vårdval inom olika verksamhetsområden.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom primärvården. Totalt finns det 47 vårdval.

Verksamhetsområde:
Primärvård

Antal i drift

Allmänläkarvård

1

Barnhälsovård

2

Logopedi

1

Medicinsk fotvård

4

Mödrahälsovård

4

Primär hörselrehabilitering

4

Primärvård, vårdcentral

21

Psykisk hälsa

2

Rehabilitering på primärvårdsnivå

4

Ungdomsmottagning

1

Vaccination

3

Specialiserad somatisk vård

Inom specialiserad somatisk vård finns 35 vårdval inom olika verksamhetsområden.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom specialiserad somatisk vård. Totalt finns det 35 vårdval.

Verksamhetsområde:
Specialiserad somatisk vård

Antal i drift

Funktionsdiagnostik

1

Geriatrisk vård

1

Kirurgisk vård: Förlossningsvård

1

Kirurgisk vård: Gynekologi

2

Kirurgisk vård: Ortopedi

3

Kirurgisk vård: Urologi

1

Kirurgisk vård: Ögonsjukvård

8

Kirurgisk vård: Öron- näsa- halssjukvård

1

Medicinsk vård: Allergologi

1

Medicinsk vård: Barnmedicin

1

Medicinsk vård: Hud- och könssjukvård

4

Medicinsk vård: Klinisk neurofysiologi

2

Medicinsk vård: Palliativ vård

1

Somatisk hemsjukvård

1

Specialiserad Rehabilitering

7

Specialiserad psykiatrisk vård

Inom specialiserad psykiatrisk vård finns det sju vårdval.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom specialiserad psykiatrisk vård. Totalt finns det 7 vårdval.

Verksamhetsområde:
Specialiserad psykiatrisk vård

Antal i drift

Barn- och ungdomspsykiatri

2

Psykiatrisk rehabilitering

4

Specialiserad Vuxenpsykiatri

1

Tandvård

Inom tandvård vård finns det 16 vårdval.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom tandvård. Totalt finns det 16 vårdval.

Verksamhetsomårde:
Tandvård

Antal i drift

Tandregleringsvård för barn och ungdomar

2

Tandvård för barn och ungdomar - allmän

11

Tandvård för barn och ungdomar - specialiserad

3

Övrig hälso- och sjukvård

Inom övrig hälso- och sjukvård finns det två vårdval inom funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.