Publicerad 30 maj 2024

Tjänster som omfattas av vårdval i regioner

Primärvård

SKR har sammanställt vilka tjänster som omfattas av vårdval i regionerna. Tjänsterna är kategoriserade enligt VI 2000.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom primärvården. Totalt finns det 48 vårdval.

Verksamhetsområde:
Primärvård

Antal i drift

Barnhälsovård

2

Grundläggande hörselrehabilitering

4

Hälso- och sjukvård i särskilt boende

1

Logopedi

1

Medicinsk fotvård

4

Mödrahälsovård

4

Primärvård, vårdcentral

21

Psykisk hälsa

2

Rehabilitering på primärvårdsnivå

4

Ungdomsmottagning

1

Vaccination

4

Specialiserad somatisk vård

Inom specialiserad somatisk vård finns 35 vårdval inom olika verksamhetsområden.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom specialiserad somatisk vård. Totalt finns det 33 vårdval.

Verksamhetsområde:
Specialiserad somatisk vård

Antal i drift

Funktionsdiagnostik

1

Geriatrisk vård

1

Kirurgisk vård: Förlossningsvård

1

Kirurgisk vård: Gynekologi

2

Kirurgisk vård: Ortopedi

3

Kirurgisk vård: Urologi

1

Kirurgisk vård: Ögonsjukvård

6

Kirurgisk vård: Öron- näsa- halssjukvård

1

Medicinsk vård: Allergologi

1

Medicinsk vård: Barnmedicin

1

Medicinsk vård: Hud- och könssjukvård

4

Medicinsk vård: Klinisk neurofysiologi

2

Medicinsk vård: Palliativ vård

1

Somatisk hemsjukvård

1

Specialiserad Rehabilitering

7

Specialiserad psykiatrisk vård

Inom specialiserad psykiatrisk vård finns det sju vårdval.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom specialiserad psykiatrisk vård. Totalt finns det 7 vårdval.

Verksamhetsområde:
Specialiserad psykiatrisk vård

Antal i drift

Barn- och ungdomspsykiatri

2

Psykiatrisk mottagningsverksamhet

3

Psykiatrisk rehabilitering

4

Specialiserad Vuxenpsykiatri

1

Tandvård

Inom tandvård vård finns det 16 vårdval.

Tabellen visar vilka tjänster som omfattas av vårdval inom tandvård. Totalt finns det 16 vårdval.

Verksamhetsomårde:
Tandvård

Antal i drift

Allmäntandvård barn och ungdomar

11

Specialisttandvård barn och ungdomar

3

Tandreglering barn och ungdomar

2

Övrig hälso- och sjukvård

Inom övrig hälso- och sjukvård finns det 2 vårdval inom funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.