Publicerad 12 juni 2024

Valfrihetssystem och ersättningsmodeller inom social omsorg

Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja och välja om utförare samt att ersättningen till utföraren följer den enskildes val. Förutsättning för att välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats. Införande av valfrihetssystem i socialtjänst förutsätter prestationsersättning.

Ersättningsmodeller inom social omsorg

Införande av valfrihetssystem i socialtjänst förutsätter ett val av en ersättningsmodell, som kan vara olika utformade. Valfrihetssystem inom kommunal omsorg är vanligast inom hemtjänst. De kommuner som infört LOV inom hemtjänst tillämpar samma ersättningsmodell och ersättningsnivå för både privata utförare och den egna regi, om det inte finns skäl för något annat. Huvudsakliga ersättningen inom hemtjänst baseras vanligen på antingen beviljad tid eller utförd tid.

Ersättningsnivån är ofta baserad på en analys av vad den egna verksamheten kostar men hänsyn kan också tas till hur andra kommuner prissatt sina tjänster, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar. Skillnad i ersättning mellan privata utförare och kommunens egen regi förekommer ibland beroende på skillnader i förutsättningarna, som:

  • Uppdraget - kommunen har ofta krav på verksamhet i egenregi ska vara verksam i hela kommunen.
  • Fria nyttigheter för egenregi som kompenseras med högre ersättning för privata leverantörer.
  • Momskompensation för privata leverantörer.

Ersättningsnivån kan skilja mellan olika kommuner beroende på en mängd faktorer i utformningen av ersättningsmodellen, beroende på om det är en generell ersättningsnivå eller om den differentierats för att reglera olika aspekter i insatsernas genomförande, som insatsens tid på dygnet, vardagar/helgdagar, behovet av dubbelbemanning, tätort, landsbygd med mera.

Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre: erfarenheter och tips från tre kommuner

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå: hemtjänst och särskilt boende

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.