Publicerad 24 februari 2023

Europarådets rapport om hatretorik på svenska

I rapporten Hatretorik och falska nyheter – Konsekvenser för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet, konstateras att hot och hat allvarligt påverkar den lokala demokratin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en svensk översättning av den rapport Europarådets kongress antog hösten 2022: Hatretorik och falska nyheter – Konsekvenser för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Rapporten utgår från forskarstudier som analyserat effekter för de förtroendevalda, identifierat behov samt presenterar verktyg för hur det kan motverkas. Den innehåller resolution och rekommendationer till såväl stater som kommuner och regioner.

SKR stödjer kommuner och regioner i att motverka hot, hat och våld mot förtroendevalda och sprider kunskap inom området. Som ett led i arbetet med att sprida kunskap om hot, hat och våld mot förtroendevalda har SKR översatt rapporten om hatretorik och falska nyheter från Europarådets kommun- och regionkongress (Europarådet - CLRAE).

Rapportörer för rapporten har varit den svenska kongressledamoten Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och Wilma Delissen van Tongerlo, Nederländerna, borgmästare i Peel en Maas.

Hatretorik och falska nyheter

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.