Publicerad 25 oktober 2022

Material för självstudier, webbutbildningar för nya förtroendevalda

Webb- och e-utbildningar, guider och självstudiematerial för nya förtroendevalda.

Webb- och e-utbildningar

Webbaserat pedagogiskt material i form utbildningar att genomföra enskilt eller i grupp.

 • E-utbildning medborgardialog

  SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Den ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
 • Samtalstonen i politiken

  Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Den består av olika situationer i det politiska livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Syftet att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.
 • Webbkurser om digitalisering – som inspiration och kompetensutveckling

  Sex digitala kurser för förtroendevalda, ledare och nyckelpersoner. Du får kunskap och inspiration så att du känner dig tryggare i din roll när du beslutar om digitala lösningar i din organisation eller verksamhet.

Guider och material för självstudier

Kortare steg för steg-guider, kunskapsmaterial och introduktioner till olika ämnen.

Digital kompetens för förtroendevalda och ledare

Ett kunskapsmaterial för att öka förståelsen för hur digitaliseringens möjligheter kan tas tillvara i arbetet med att skapa en smartare välfärd.

Digital kompetens för ledare

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

En introduktion för dig som förtroendevald för att förtydliga ditt arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet.

Introduktion förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

GDPR och dataskydd

Du får en genomgång av grunderna i regelverket för dataskydd som gäller sedan 2018, och praktiska exempel på vad du bör veta och göra.

Grundläggande GDPR

Hållbar upphandling för förtroendevalda

SKR, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker och beslutsfattare.

Hållbar upphandling för förtroendevalda

Processledning för styra och leda bättre tillsammans

SKR kan vara ett stöd i arbetet med att tydliggöra uppdrag, ansvar och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer.

Processledning för att styra och leda bättre tillsammans

Trygg som förtroendevald

Bland det viktigaste du kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem. Kursen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom.

Utbildning i tre steg - Trygg som förtroendevald

Uppföljning arbetsmiljöansvar

SKR och Arbetsmiljöverkets har spelat in ett webbseminarium för att beskriva upplägget av årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Filmen är 47 minuter lång.

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet - Inspektioner under 2020-2022

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare
 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR