Publicerad 7 mars 2024

Samverkan, civilsamhället

SKR arbetar med att stödja utveckling och sprida kunskap om hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

SKR driver nätverk för kommuner och regioner inom ämnet:

Utveckla samverkan med civilsamhället - för tjänstepersoner

Ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället.

Nätverk civilsamhälle för tjänstepersoner

Utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället, nätverk för förtroendevalda

Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Nätverk för förtroendevalda: utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället

Utvecklingsnätverk sociala företag 

SKR arbetar tillsammans med tolv kommuner för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Utvecklingsnätverk sociala företag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.