Publicerad 7 februari 2023

Poddavsnitt om sociala företag för glesbygdens utmaningar

Befolkningen i Härjedalen är utspridd över en stor geografisk yta. Det är svårt för kommunen att kunna nå ut och erbjuda det medborgare efterfrågar i alla delar av kommunen. Sociala företag och samverkan med civilsamhället blir då särskilt viktigt.

Samverkan och affärer med sociala företag kan visa vägen till nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar. Med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag utföra tjänster som utvecklar den samhällsservice som kommuner och regioner ansvarar för. Samtidigt bidrar det till att skapa arbetstillfällen för de grupper som står längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Mikael Damberg lyfter fram att sociala företag ger en större möjlighet att skapa långsiktiga anställningar för de som kommunen hjälper via arbetsintegrerade insatser.

Avsnittet finns där poddar finns.

Om sociala företag för glesbygdens utmaningar

Medverkande

  • Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR
  • Malin Elmerstig, utvecklingsstrateg, Härjedalens kommun
  • Mikael Damberg, enheten för arbetsliv och försörjning, Hudiksvalls kommun

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare
  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.