Publicerad 17 april 2023

Utbildningar inom mänskliga rättigheter

SKR har utvecklat olika utbildningsmaterial för kommuner och regioner inom mänskliga rättigheter (MR). De är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

Presentation om MR

En grundläggande presentation i PowerPoint om mänskliga rättigheter med talarmanus som stöd för dig som själv ska genomföra utbildning eller presentation.

Grundläggande presentation om mänskliga rättigheter

Lokal utbildning om MR

Lokal utbildning för ökad integrering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning. På uppdrag och utifrån syfte och mål erbjuder SKR ett anpassat program åt kommuner och regioner. Utbildningen kan genomföras digitalt eller på plats i kommunen eller i regionen.

Lokal utbildning inom mänskliga rättigheter

E-utbildning inom MR

En kostnadsfri e-utbildning för att öka kunskapen inom mänskliga rättigheter för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.

E-utbildning inom mänskliga rättigheter

Principer för MR

För att illustrera principerna har SKR arbetat fram en rättighetskortlek som utgår från några grundläggande mänskliga rättigheter. Verktyget kan användas vid samtal om hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Öva principer för mänskliga rättigheter

En introduktion till utbildningsmaterialet

I filmen får du en kort introduktion om de utbildningsinsatser som SKR erbjuder dig som har ett uppdrag eller är anställd i kommun eller region och för egen eller annans uppdrag vill höja kompetensen inom mänskliga rättigheter.

Utöver förtroendevalda eller tjänstepersoner kan materialet användas av alla intresserade. Allt material kan användas individuellt eller i grupp. Filmen är 3 minuter och 12 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.