Publicerad 18 oktober 2023

Rasism, diskriminering, lärande exempel

 • Jämlik krishantering under coronapandemin

  När coronaviruset spreds över världen kom rapporter om att vissa grupper stigmatiseras då det blir utpekade som smittspridare. I Huddinge kommun förstod man vikten av att arbeta mot stigmatisering och för att informera och verka för jämlik krishantering i hela kommunen.
  Corona, covid-19, Mänskliga rättigheter
 • Verksamhetsnära utbildning skapar gemensam grund i Huddinge

  Huddinge kommun har tagit fram utbildningsfilmen för att fler medarbetare inom kommunen skulle nås av kompetensutveckling inom jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik. Jämlikhet i Huddinge betyder att alla ska ha likvärdig service, jämlikt bemötande och jämlika levnadsvillkor.
  Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
 • SällBo – ett boende där generationer och kulturer möts

  Helsingborgs stads kommunala bostadsbolag, Helsingborgshem, har skapat ett unikt boendekoncept kallat SällBo. Genom SällBo träffas och socialiserar människor från helt olika bakgrunder och generationer, men som alla har ett gemensamt behov: att känna tillhörighet, gemenskap och inkludering.
  Byggande, Äldreomsorg
 • Från plan till verklighet – så skapade Helsingborgs stad engagemang för inkluderingsarbetet

  Helsingborg stads "Plan för lika möjligheter" visar vägen i arbetet för en öppen och inkluderande stad, fri från diskriminering. Staden tog fram ett övningsmaterialet för att lyfta diskriminerings- och inkluderingsarbetet i stadens verksamheter. Materialet ska också underlätta för att väva in stadens ambition i verksamhetsplaner och i mötet med invånarna.
 • Respektfulla samtal om integration

  Avesta kommun fick på kort tid ta emot många nyanlända. Det skapade ett behov bland medarbetarna att tillsammans diskutera vad förändringen innebär för kommunen både som ort och som arbetsgivare. Kommunen tog då fram en genomarbetad utbildningsinsats i form av reflektionspass i fem steg.

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.