Publicerad 20 november 2023

Uppföljning, nyckeltal inom MR

Nyckeltalen för mänskliga rättigheter har tagits fram av SKR och referenskommuner i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Alla nyckeltalen finns samlade per kommun i databasen Kolada.

Nyckeltal för mänskliga rättigheter (kommuner), Kolada

Nyckeltalen för mänskliga rättigheter är indelade utifrån den plattform som SKR tagit fram om kommunens uppdrag som

  • samhällsaktör
  • demokratiaktör
  • välfärdsaktör
  • arbetsgivare.

De är sorterade under rubriker i form av rättigheter och flera av nyckeltalen kan spegla flera rättigheter. Indelningen är inte absolut utan kan ses som ett förslag.

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter

Arbeta med verktyget Jämföraren och nyckeltalen i Kolada

RKA har tagit fram två instruktionsfilmer (en kortare och en längre version) som praktiskt visar hur du använder verktyget Jämföraren i Kolada och hur du kan arbeta med dina nyckeltal för mänskliga rättigheter. I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten, urval och vyer är färdiga. Utbildningen riktar sig till kommuner.

Om Verktyget Jämföraren, RKA

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.