Publicerad 25 april 2024

Nätverk, mänskliga rättigheter

Nationella nätverket för mänskliga rättigheter är ett nätverk av tjänstepersoner som på olika sätt arbetar med att bidra till kommuner och regioners arbete med mänskliga rättigheter.

Nätverket är öppet för nya medlemmar

Nationella nätverket för mänskliga rättigheter är öppet för nya medlemmar. Kommuner och regioner kan ansluta sig kontinuerligt. När anmälan skickas in få du ta del av förutsättningar och stadgar för nätverket.

Intresseanmälan

Utveckla metoder, utbyta idéer och erfarenheter

Nätverket syftar till att deltagarna ska utveckla metoder och utbyta idéer och erfarenheter för att främja och säkerställa mänskliga rättigheter. Nätverket är också en plats för ömsesidigt lärande och inhämtande av lärande exempel från de kommunala och regionala verksamheterna, samt ett forum för att ta del av andra medlemmars arbete med- och utmaningar inom mänskliga rättigheter.

Deltagare i nätverket

Deltagare i nätverket är kommuner och regioner. Det är nätverkets deltagare som tillsammans sätter agendan, vilket resulterar i en dagordning med aktuella frågor, utmaningar och diskussioner för kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner bidrar med sin representation i nätverket genom fortbildning, samt stöd och inspel till nätverkets medlemmar på området för mänskliga rättigheter. Representation finns även från länsstyrelser.

Nätverksträffar

NNMR arrangerar två nätverksträffar per år, i regel en på hösten och en på våren. Dessa genomförs i och av någon av de företrädda kommunerna/regionerna men planeras gemensamt med stöd av nätverkets styrgrupp.

  • Nätverksträffarna varar vanligtvis från torsdag morgon till fredag lunch.
  • Var och en står för sina resekostnader samt logi.
  • Värdkommunen brukar bjuda på lunch samt kaffe under dag ett.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.