Publicerad 31 maj 2024

MR-kommun/region, plattform

SKR har utvecklat den så kallade MR-plattformen, som omfattar idéer, uppslag, kännetecken och kriterier för kommuner och regioner som vill integrera mänskliga rättigheter i arbetet. Det finns också tio verksamhetsnära exempel kopplade till plattformens principer.

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter

Plattform för policy- och verksamhetsutveckling

För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har SKR utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den kan även fungera som ett uppslagsverk och en inspirationskälla. Utgångspunkten i plattformen är kommunens och regionens grundläggande uppdrag som

 • samhällsaktör
 • demokratiaktör
 • välfärdsaktör
 • arbetsgivare.

Med hjälp av plattformen tydliggörs hur dessa uppdrag och det kommunala kärnuppdraget kopplas till säkerställandet av mänskliga rättigheter.

Rättighetsbaserat arbetssätt

I den här skriften får ni ta del av hur ett antal kommuner och regioner har tillämpat rättighetsbaserat arbetssätt som möjliggör ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter.

Rättighetsbaserat arbetssätt

Rättighetsbaserat arbetssätt som metod

Kärnuppdraget i kommuner och regioner omfattar i många fall mänskliga rättigheter, och MR-arbetet kan användas både som mål och medel för en bra och jämlik verksamhet. Ett rättighetsbaserat arbetssätt utgår ifrån principerna om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar.

 • Ett rättighetsbaserat förhållningssätt handlar om att tänka om och sätta rättighetsbäraren i centrum.
 • Med ett rättighetsbaserat arbetssätt kan rättssäkerhet och kostnadseffektivitet öka genom satsningar på rätt insatser.
 • Tilliten ökar, både mellan människor och till det demokratiska systemet.
 • Med ett rättighetsbaserat arbetssätt kan kommuner och regioner bli bättre på att göra människor delaktiga, få en guide för prioriteringar, fatta bättre beslut, möjliggöra ökad livskvalitet och undvika att diskriminera personer eller grupper.

Exempel från verksamheten - MR i praktiken

Mänskliga rättigheter i praktiken

SKR tagit fram en skrift med tio verksamhetsnära exempel på arbete med mänskliga rättigheter. De är kopplade till MR-plattformens principer för rättighetsbaserat arbetssätt och har tagits fram i nära samarbete med kommuner och regioner. I skriften får läsaren ta del av exempel som visar på hur ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter kan gå till.

Exemplen illustrerar hur mänskliga rättigheter är en del av kommuner och regioners kärnverksamhet, och hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan förbättra sättet vi arbetar på. Att fundera på när du läser exemplen:

 • Går samma systematik att tillämpa på din verksamhet för att arbeta rättighetsbaserat?
 • Att arbeta aktivt med MR-principer som icke-diskriminering ger ofta utfall i form av andra goda värden såsom ökad tillit och rättssäkerhet.
 • Har kommunen eller regionen i exemplet vunnit andra värden genom sitt rättighetsbaserade arbetssätt?

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.