Publicerad 22 maj 2024

MR i styrning och ledning

SKR arbetar på flera sätt för att stärka människorättsperspektivet i styrning och ledning. Syftet är att skapa genomslag och långsiktighet för de internationella åtaganden som Sverige gjort.

Stärka människorättsperspektivet

Det blir viktigt att inte bara tillgodose och skydda rättigheterna utan även att säkerställa på vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är då både ett mål och men också ett medel vid utveckling av offentlig verksamhet.

Integrering av MR i styrning och ledning

SKR har drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner och regioner med syftet att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning på lokal och regional nivå. Ta del av erfarenheter och exempel i en skrift.

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Utbildningar inom mänskliga rättigheter

SKR har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

Erbjudande om utbildningar inom mänskliga rättigheter

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.