Publicerad 28 mars 2022

Boende för våldsutsatta

För våldsutsatta kvinnor och barn är en flytt ofta avgörande för att få stopp på förövarens våld. Därför är det viktigt att hela kedjan kring boende fungerar: Från skyddat boende i det akuta skedet, till stadigvarande bostad som kan möjliggöra en starten på ett nytt liv.

Skyddat boende

Skyddat boende är en viktig insats som hittills saknat reglering. Samtidigt råder oklarhet kring finansiering och upphandling. SKR har tagit fram frågor och svar som stöd till kommuner.

Skyddat boende för våldsutsatta

Stadigvarande boende

Bostadsbrist, höga krav för hyreskontrakt och ekonomisk utsatthet är några av de hinder som gör att våldsutsatta har mycket svårt på bostadsmarknaden. SKR har tagit fram frågor och svar om hur kommuner kan stödja målgruppen.

Stadigvarande boende för våldsutsatta

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.