Publicerad 27 september 2023

Faktablad om jämställdhetsutmaningar

Genus och jämställdhet är ett kunskapsområde. SKR:s faktablad ger en snabb introduktion till jämställdhetsutmaningar inom olika verksamhetsområden i kommuner och regioner.

Förtroendevalda, chefer, utredare och andra medarbetare kan snabbt behöva sätta sig in i centrala jämställdhetsutmaningar inom sina verksamheter. Men alla kan inte vara experter på allt. SKR har därför tagit fram ett antal faktablad om jämställdhetsutmaningar inom olika verksamheter.

Faktabladen kan följa med som bilaga till beslutsunderlag, talepunkter eller andra typer av underlag till förtroendevalda och chefer, eller ingå i olika utbildningsinsatser för medarbetare.

Många jämställdhetsutmaningar utgår från övergripande strukturer. Att kvinnor känner sig mer otrygga än män, att kvinnor tar större ansvar för det obetalda hem-och omsorgsarbetet, och att fler män dör eller skadas i olyckor, gäller generellt i hela landet. Därigenom kan faktabladen också vara ett stöd i jämställdhetsanalysen av organisationens verksamheter. Sannolikheten är stor att just er kommun eller region står inför samma jämställdhetsutmaningar som andra.

SKR:s faktablad om jämställdhetsutmaningar

Förskola och skola (PDF) Pdf, 212 kB.

Hälso-och sjukvård (PDF) Pdf, 208 kB.

Socialtjänst (PDF) Pdf, 172 kB.

Äldreomsorg (PDF) Pdf, 167 kB.

Samhällsplanering (PDF) Pdf, 213 kB.

Kultur och fritid (PDF) Pdf, 167 kB.

Regional utveckling (PDF) Pdf, 169 kB.

Maskulinitet och jämställdhet (PDF) Pdf, 105 kB.

Våldsförebyggande (PDF) Pdf, 166 kB.

Män och psykisk hälsa (PDF) Pdf, 158 kB.

Jämställt föräldraskap (PDF) Pdf, 163 kB.

En bra källa till snabba fakta om jämställdhetsutmaningar är SCB:s sammanställning "På tal om kvinnor och män" - en lathund om jämställdhet som ges ut vartannat år.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, SCB

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.