Publicerad 12 februari 2024

Modellkoncept för jämställdhet

I SKR:s Modellkoncept för jämställdhet får kommuner och regioner stöd att integrera jämställdhet i sin styrning och ledning och i arbetat med Agenda 2030.

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar – det är syftet med SKR:s Modellkoncept för jämställdhet. Genom konceptet får deltagarna också kunskap som kan användas för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i genomförandet av Agenda 2030.

Målet för kommuner och regioner som deltar i modellkonceptet är att identifiera jämställdhetsutmaningar samt göra förbättringar i styrning och ledning av verksamheten.

Två-årigt modellkoncept

Modellkonceptet följer en strukturerad process, där lärandeträffarna ger deltagarna möjlighet till systematiska jämförelser inom olika teman. Till varje enskilt moment finns framtaget stöd och en gemensam plattform för lärande utbyte. Under konceptet har varje deltagare även stöd av en mentor som deltagit i konceptet tidigare.

Arbetet pågår under två år där varje kommun/region identifierar egna områden som är relevanta att förbättra. En förutsättning för att delta, är att det finns ett övergripande politiskt beslut om att jämställdhetsintegrera organisationen, till exempel att organisationen skrivit under CEMR-deklarationen.

Nästa omgång startar vintern 2025. För mer information och intresseanmälan se formulär längre ner på sidan.

Deltagare/målgrupp

Från varje organisation deltar

 • en högt uppsatt politiker
 • en högt uppsatt chef
 • en strateg eller motsvarande nyckelperson.

Vid behov involveras ytterligare nyckelpersoner, som controller, statistiker och kommunikatör. Syftet med det breda deltagandet från varje region/kommun är att samla upp arbetet och ge bättre förutsättningar för lärande på hemmaplan.

Så här går det till – ömsesidigt lärande

Deltagarna arbetar i grupper om två eller tre kommuner/regioner. Genom ett ömsesidigt lärande gör kommuner och regioner egna förbättringar i sin styrning och ledning av verksamheten. SKR ger också stöd för att öka kunskapen om jämställdhet, jämlikhet och Agenda 2030.

Pilar och boxar som visar processen genom Modellkonceptet, med uppstartskonferens, lärandeträffar och resultatkonferens, samt förberedande träffar för strateger.Förstora bilden

Modellkonceptet följer en strukturerad process, där lärandeträffarna ger deltagarna möjlighet till systematiska jämförelser inom olika teman.

År ett omfattar koncernövergripande arbete och syftar till att identifiera och genomföra förbättringar i övergripande styrning och ledning.

År två fortsätter det övergripande förbättringsarbete men involverar även nämnd/förvaltningsnivå och syftar till att identifiera och genomföra verksamhetsnära förbättringar.

Detta ingår i konceptet från SKR

 • Uppstartsmöte
 • Fördjupningsseminarier
 • Strategträffar
 • Lärandeträffar
 • Vägledning
 • Halvtidskonferens
 • Material och metodstöd på webben
 • Grundutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
 • Resultatkonferens

Detta förväntas av deltagarna

Kommunen/regionen som deltar i modellkonceptet:

 • planerar och genomför lärandeträffar utifrån konceptets mallar.
 • planerar, testar, utvärderar och implementerar utvecklingsarbete inom övergripande styrning och ledning samt nämnd/förvaltningsnivå.
 • rapporterar resultat till SKR.
 • deltagare har möjlighet att fortsätta arbeta i rollen som mentor i en följande omgång av modellkonceptet.

Kostnader

Avgiften för att delta i modellkonceptet är differentierad, för information om kostnaden för just din kommun eller region kontakta SKR via formuläret längre ner på sidan. Deltagande organisationer står också för egna resor och boende i samband med fysiska träffar, omkostnader för att organisera en lärträff på hemmaplan, samt övriga kostnader för utvecklingsarbeten inom den egna organisationen.

Vad händer efter konceptet?

Tidigare deltagare i satsningen medverkar som vägledare i själva konceptet, mentorer, vilket ger dem en möjlighet att fortsätta utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

När koncepttiden är slut finns möjligheten att delta i ett nätverk, i första hand för strateger. I nätverket fortsätter deltagarna sitt ömsesidiga lärande och utvecklar arbetet.

Erfarenheter från modellkonceptet

SKR har samlat resultat och lärdomar från 2021 - 2023 som redovisas i följande rapport.

Modellkonceptet jämställdhet 2021-2023

Två exempel på kommuner som använt sig av modellkonceptet.

Peter Carlstedt kommundirektör i Kramfors kommun berättar vilka steg som kommunen tagit genom modellkonceptet. Längd: 2.49.

Madeleine Larsson, hållbarhetschef i Vaxholms kommun berättar om jämställdhet som vertyg i hållbarhetsarbetet. Längd: 2.27

Intresseanmälan till Modellkoncept för jämställdhet

Vi kommer gärna till er kommun eller region och berättar mer om Modellkoncept för jämställdhet – fysiskt eller digitalt. Kontakta projektledaren Åsa Thörne Adrianzon för att boka ett möte.

Anmäl intresse för din kommun/region för att få mer information om Modellkonceptet och vad det skulle innebära att delta.

Sista datum för formell ansökan är den 8 december efter intresseanmälan och kontakt med SKR.


Bakgrund till Modellkoncept för jämställdhet

 • Satsningen på Modellkoncept för jämställdhet startade med en pilot för kommuner 2015. Hittills har ett 40-tal kommuner och åtta regioner deltagit i arbetet.
 • 2018-2020 genomfördes en pilot där fem regioner deltog i modellkonceptet: Gotland, Halland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten. Under det första året deltog även Gävleborg.
 • I november 2020 till maj 2022 deltog Karlstad, Karlskrona, Kramfors och Vaxholm, med Kalmar och Örnsköldsvik som mentorer.
 • I september 2021 startade en omgång där Region Östergötland, Region Kronoberg och Lunds kommun deltar, med Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Värmland som mentorer.
 • I februari 2023 påbörjades en ny omgång av Modellkonceptet med Växjö, Lilla Edet, Härnösand och Sollefteå tillsammans med Region Västra Götaland och Region Blekinge. Som mentorer har de Region Östergötland, Region Kronoberg samt Lund, Karlstad och Kramfors kommuner.

Tidigare publikationer

Informationsansvarig

 • Åsa Thörne Adrianzon
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.