Publicerad 8 juni 2021

Stöd till jämställdhetsintgrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhetsmål. Den innebär att jämställdhet beaktas i planering, beslut, genomförande och uppföljning. På den här sidan finns information om SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner.

Jämställdhet som bedrivs i separata projekt kan nå utmärkta resultat, men de brukar inte bli så långlivade. För att skapa långsiktiga förbättringar behöver jämställdhet vara en del av det ordinarie arbetet - och för att bli det måste jämställdhet integreras i organisationens system för ledning, styrning och uppföljning. Det är det som jämställdhetsintegrering handlar om.

Vägledning i tio steg

Tillsammans med kommuner och regioner med lång erfarenhet av jämställdhetsarbete har SKR tagit fram en vägledning för jämställdhetsintegrering. I tio moment beskriver den vad som måste ingå i arbetet för att det ska bli framgångsrikt.

Vägledningen är ugångspunkt för satsningen Modellkommuner/Modellregioner, där deltagarna genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande, utvecklar sitt arbete med jämställdhetsintgrering.

Pilot för jämställd socialtjänst

Under 2021-2023 driver SKR också ett pilotprojekt för jämställdhetsintegrering i socialtjänsen, tillsammans med två regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Syftet är att öka kommunernas förmåga att upptäcka och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR