Publicerad 12 september 2023

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling orsakar stort lidande för dem det drabbar. Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen.

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling orsakar stort lidande för dem det drabbar. Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen.

Två lagar som arbetsgivare ska följa

Men trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan också vara en form av kränkande särbehandling. Den typen av situationer utgör risk för ohälsa och omfattas av Arbetsmiljölagen som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Som arbetsgivare måste du uppfylla kraven i båda lagarna.

SKR har tagit fram en skrift som tydliggör skillnader och likheter mellan de båda regelsystem, och som visar vilket ansvar en arbetsgivare har utifrån båda regelverken.

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling

Politiskt åtagande att bekämpa trakasserier

Kommuner och regioner som ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) erkänner sina medarbetares rätt "till värdighet och säkerhet på arbetsplatsen" (art. 11, punkt 3), och åtar sig bland annat att:

"Bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen genom att tydligt klargöra att ett sådant beteende är oacceptabelt, att stödja dem som utsatts, att införa och tillämpa en klar och tydlig policy gentemot förövarna och sprida kunskap om denna fråga."

Den europeiska deklarationen om jämställdhet på lokal och regional nivå

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.