Publicerad 27 oktober 2022

Öva barnets rättigheter, kortlek

Kortleken är ett pedagogiskt hjälpmedel när du vill arbeta med barnkonventionen. Den kan användas på många sätt och inspirerar till nya diskussioner.

Beställ eller gör din egen utskrift

Det finns möjlighet att ladda ner kortleken som pdf eller så kan du beställa flera exemplar av kortleken.

Kortlek Barnets rättigheter

Kortleken kan användas på flera olika sätt. Här är några tips.

 • Rama in korten var för sig och sättas upp på väggen eller dörren. Presenteras som veckans rättighet. Sedan byter man artikel för nästa vecka och så vidare.
 • Sätta upp korten i ögonhöjd på toalettdörren eller i hissen.
 • Lägg korten på fikabordet och se vad som händer.

Grupparbete

För organiserat arbete i gruppen eller i utbildningssammanhang, dela in så det är 6-8 personer i varje grupp. Här följer två förslag på gruppövningar.

Välj två artiklar

 • Välj en person som ledare.
 • Be varje deltagare att välja två artiklar i konventionen som han/hon tycker är viktigare än de andra.
 • När alla har valt sina artiklar ska man ta motsvarande kort i kortleken och om de kort man ville ta redan är tagna av någon annan måste en ny artikel väljas.
 • När alla i gruppen har två kort ska deltagarna berätta för varandra vilka kort som valts och varför.
 • Gruppen ska sedan gemensamt välja två av de redan valda korten och deltagarna ska vara överens om valen. (Är man 6 personer i gruppen har man tillsammans 12 kort, som ska bli två.)
 • Berätta för varandra varför just dessa artiklar är viktigast. Valen av kort ska motiveras vid presentationen.

För ledaren

Efter redovisningen, berätta för deltagarna att ni just gjort en övning som inte är möjlig. Man kan inte välja en artikel som är viktigare än någon annan, för mänskliga rättigheter är hela och odelbara och ömsesidigt beroende av varandra.

Titta också på vilken typ av artiklar som valts i grupperna, är det företrädesvis skyddsartiklar, eller artiklar som deltagande/yttrandefrihet eller någon annan grupp av rättigheter. Har gruppen valt grundprinciperna oftare än andra artiklar?

Hur arbetar vi?

Leta fram de fyra grundprinciperna (2, 3, 6 och 12) läs frågorna på baksidan och berätta för varandra i grupperna hur ni gör på era arbetsplatser.

 • Vad återstår för att ni ska kunna säga att rättigheten är genomförd i er verksamhet?
 • Vilka artiklar berör min verksamhet?

Förutom grundprinciperna och de generella implementeringsartiklarna (4, 42 och 44.6) finns ett antal artiklar som är mer inriktade på olika samhällsområden.

Leta fram tre artiklar som rör din verksamhet, läs frågorna på baksidan och samtala om hur ert arbete blir rättighetsbaserat utifrån valda artiklar.

Som du märker finns det många sätt att använda kortleken, du kommer med all säkerhet att kunna hitta på egna.

Övningsförslagen finns även i pdf-format för utskrift.

Övningsförslag Kortlek Barnets rättigheter (PDF) Pdf, 188 kB.

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.