Publicerad 16 maj 2024

Två dagar med fokus på att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet

I oktober anordnar SKR två dagar om hur vi i kommuner och regioner kan arbeta för att komma åt välfärdsbrottsligheten. Du som deltar kommer att få ta del av både kunskapsföreläsningar och fördjupande seminarier kring en rad olika verksamhetsområden och ämnen.

Datum: 24-25 oktober 2024

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport

Anmälan: Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet

Konferensdagarna inleds av SKR:s ordförande Anders Henriksson (dag 1) och civilminister Erik Slottner (dag 2). Programmet är under uppbyggnad, men bland de klara föreläsarna kan nämnas: Amir Rostami, professor i kriminologi, som ska prata om välfärdsbrottslighet och kriminell ekonomi, Johanna Skinnari, utredare på Brå, som kommer att berätta om Crime proofing, en metod att säkra verksamheter mot brottslighet samt representanter från polisen i Sollentuna som kommer att berätta om polisens arbete kring läckan i Attunda tingsrätt.

Dessutom ges föreläsningar om ämnesområden som bakgrundskontroll, korruption och upphandling. Här kommer ni att få ta del av flera exempel på hur kommuner och regioner idag arbetar med dessa frågor. Syftet är att dela erfarenheter och lära av varandras arbete.

Under dagarna kommer det även att erbjudas tre seminarietillfällen med flera alternativa inriktningar. Det kommer bland annat att handla om hur kommuner arbetar mot felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, om hur man kan kontrollera föreningsbidrag, om otillåten påverkan samt om hur man gör crime proofing inom föreningsbidrag eller assistans. Varje seminarieomgång har också ett mer specifikt riktat seminarium mot regioners arbete och utmaningar.

Mer detaljerat program kommer inom kort.

Pris: Early bird till 20 juni 3900 kr, därefter 4500 kr.

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.