Publicerad 9 april 2024

Våldsbejakande extremism

Sveriges Kommuner och Regioner verkar för att öka kunskapen hos kommuner och regioner om hur de kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

SKR:s uppdrag

SKR:s arbete kommer att belysa de olika lokala och regionala behov som finns, beroende på vilken typ av våldsbejakande extremism som det lokala samhället möter. Insatser för utbildning och utveckling behöver också tas fram för skola, fritid och socialtjänst. Ett samarbete inom dessa områden sker mellan avdelningarna på SKR.

Höjd terrornivå för kommuner

Sveriges terrorhotnivå har höjts, från nivå 3 till nivå 4. Att Säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån innebär inte att man ska sluta göra de saker i vardagen som man brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Det är viktigt att kommuner agerar inom det kommunala uppdraget och i ordinarie struktur.

Krisberedskap: Vad innebär höjd terrornivå för kommuner?

Information om förebyggande av skolattacker

Webbplatsen Skolattack.se samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker och vänder sig till alla skolformer, oavsett huvudman. Den innehåller bland annat frågor och svar som berör skolattacker och kontaktuppgifter.

Hur kan vi förebygga skolattacker, CVE

Lokala strategier för att försvåra fordonsattacker

SKR har tillsammans med Polisen, MSB och kommuner tagit fram ett stödmaterial. De som är ansvariga i kommuner för utformning och förvaltning av offentliga utrymmen och byggnader får stöd och kunskap i överväganden och beslut i frågor som rör skydd mot fordonsattacker.

Skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö

Socialtjänstens roll mot extremism

Socialstyrelsen samlar utbildnings- och stödmaterial som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, Kunskapsguiden

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.