Publicerad 27 november 2023

Nyhetsbrev Välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan

Välfärdsbrott och otillåten påverkan innebär utmaningar för Sveriges demokratiska system. SKR har förstärkt arbetet inom området i syfte att bland annat att kunna erbjuda kommuner och regioner mer omfattande stöd men också för att lyfta kommuners och regioners perspektiv i olika sammanhang. Nyhetsbrevet kommer ut cirka 2–4 gånger om året.

Prenumerera


Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.