Publicerad 15 mars 2023

Nyhetsbrev Välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan

Välfärdsbrott och otillåten påverkan innebär utmaningar för vårt demokratiska system. SKR har förstärkt sitt arbetet på områdena i syfte bland annat att kunna erbjuda kommuner och regioner mer omfattande stöd och också för att lyfta kommuners och regioners perspektiv i olika sammanhang. Nyhetsbrevet kommer komma ut 2-4 gånger om året.

Prenumerera


Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.